Løpeturer

Vi har opprettet flere segmenter i Strava. Segmentene har ulik lengde og underlag.Løpeturer

Link til Strava:

© Copyright 2016. All Rights Reserved