Medlemsskap


Medlemsskap

Priser medlemsskap 2019:


Voksne:                                                        50 kr per år

Barn/junior (under 16 år):                            50 kr per år

Familiemedlemsskap:                                 150 kr per årEpost:   info@soonlop.no

Fyll inn skjema og betal kontigent inn på kontonummer: 1080 37 34459.


Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.


Kontigenten vil bli brukt til:


  • premier til Joggen
  • kostnader i forbindelse med kommende arrangementer
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2016. All Rights Reserved